Politikalar, İlke ve Değerlerimiz

Politikamız;

Müşteri istek ve beklentilerinin;

* Zamanında

* Güvenilir kalitede

* Sürekli olarak karşılamaktır.

Vizyon ve Misyon;

 • Vizyonu ve misyonu doğrultusunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun kaliteli hizmet
 • sunmak,
 • Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek hedeflerimize ulaşmak,
 • Takım ruhunu geliştirerek, yetkin insan kaynağına sahip olmak için etkin insan kaynakları
 • uygulamaları sağlamak ve bu doğrultuda eğitim desteği vermek,
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak hedef pazarlarda büyümeyi gerçekleştirmek,
 • Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gerekliliklerini ilgili standartlara uygun
 • olarak yürütmek ve sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Tehlikeleri ve riskleri en aza indirmek,

Temel ilkelerimiz;

 • Portföyümüzdeki ürünlerin kalitesi ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve
 • arttırmaktır.
 • Şirketimizin başarısını etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek
 • Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini ve katkılarını arttırmak
 • Kalite ve hizmet açısından sektöründe lider bir kuruluş olmaktır
 • Ortak çalışmalar yapılabilecek onaylı tedarikçiler yaratmak
 • Çevre ve toplum menfaatlerini korumak ve gerekli mevzuatlara uymak.
 • Tüm kaynakları verimli kullanmaktır.